Medya

Bilgi çağında olmamızla birlikte görsel ve işitsel bilgiler karşımıza çıkmaktadır. Bilgilere ulaşmak artık çok zor değildir. Ancak doğru ve kaliteli bilgilere ulaşmak bilgi bulmaktan daha zor bir duruma gelmiştir. Medya, yazılı, sesli ve görsel kitle iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimi sayesinde medya tanımını kelimelerle ifade etmek bir hayli zor duruma gelmiştir.

Medya kavramı; haber alma ya da haber aktarma ihtiyaçlarının meydana çıkmasıyla birlikte iletişim kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişim kaynağı olmasının yanı sıra iletişim mecraları genel olarak medya adı altında toplanmaktadır. Edebiyat, sanat, spor, bilim, teknoloji gibi birçok alanda etkinlik paylaşma üzerine kurulması ile ön plana çıkmaktadır. Organizasyon yapanlar ekonomik beklentileri karşılaması ve iletişime geçilmesi medya araçları ile sağlanabilmektedir. Medyanın en büyük rolleri arasında edebi bir eserin ortaya çıkmasıyla birlikte kullanıcılar ulaşmasında ki aşamalar bulunmaktadır. Medya insan hayatında büyük bir yere sahip olarak insanlara avantajlar sağlamaktadır.